ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ผลิตภัณฑ์กระดาษต่อเนื่อง

(STOCK FORMS)

1 ply

3 ply

2 ply

4 ply

Continuous Paper

กระดาษต่อเนื่อง

 • ชนิดไม่มีเส้น
 • กระดาษต่อเนื่องคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานน้ำหนักแกรมทุกแผ่นไร้เส้น บรรทัด หมดกังวลเรื่องตัวอักษรไม่ตรงเส้น
 • ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์
 •  กระดาษ 1 ชั้น หนา 60 แกรม
 • กระดาษชั้นที่ 2 – 4 หนา 50 แกรม

ขนาดสินค้าที่ขายดี (Best Seller)

ขนาด (นิ้ว)

ชั้น

ชุด/กล่อง

9 x 11

1

2,000

2

1,000

3

500

4

500

9 x 5.5

1

4,000

2

2,000

3

1,000

Carbonless Continuous Paper 

กระดาษต่อเนื่องเคมี

 • ชนิดไม่มีเส้น
 • ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบดอตเมทริกซ์ (หัวเข็มกระแทก)
 • มีหลายสี เพื่อความสะดวกในการคัดแยกต้นฉบับและสำเนา เพื่อหน่วยงานต่างๆ
 •  กระดาษ 1 ชั้น หนา 54 แกรม
 • กระดาษชั้นที่ 2 – 4 หนา 50-55 แกรม

ขนาดสินค้าที่ขายดี (Best Seller)

ขนาด (นิ้ว)

ชั้น

รายละเอียด

ชุด/กล่อง

9 x 11

2

ชั้นที่ 1 สีขาว ชั้นที่ 2 สีเหลือง

1,000

3

ชั้นที่ 1 สีขาว ชั้นที่ 2 สีเขียว ชั้นที่ 3 สีเหลือง

500

4

ชั้นที่ 1 สีขาว ชั้นที่ 2 สีเขียว ชั้นที่ 3 สีชมพู ชั้นที่ 4 สีเหลือง

500

9 x 5.5

2

ชั้นที่ 1 สีขาว ชั้นที่ 2 สีเหลือง

2,000

3

ชั้นที่ 1 สีขาว ชั้นที่ 2 สีเขียว ชั้นที่ 3 สีเหลือง

1,000

4

ชั้นที่ 1 สีขาว ชั้นที่ 2 สีเขียว ชั้นที่ 3 สีชมพู ชั้นที่ 4 สีเหลือง

1,000

ผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร

(COPY PAPER)

Copy Paper size 70 gsm

กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 70 แกรม

 • Premium Digital Inkjet & Laser Paper
 • คุณภาพระดับ High Quality
 • ใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์
 • กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม
 • 1 กล่อง มี 5 รีม 2,500 แผ่น

Copy Paper size 80 gsm

กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม

 • Premium Digital Inkjet & Laser Paper
 • คุณภาพระดับ High Quality
 • ใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์
 • กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม
 • 1 กล่อง มี 5 รีม 2,500 แผ่น